foto

Info Kebakaran

  • 2020-11-05 15:49:34
  • Oleh: diskarmat
  • Dibaca: - Pengunjung
Info Kebakaran
1. Waktu :
      Hari/Tgl : Jumat ,15 Nopember 2019
      Jam : 19. 40 Wita
 
 2.  Asal berita dari : 
     - Nama    : Bapak Made Bawa.
     - Umur    :  th
     - Alamat : jl
     - Pekerjaan , Pol PP.
     - Melalui  : ,0813370XXXXX.
 
 3.  Personil berangkat: 
     - Jam : 19.42 Wita
     - Tiba jam : 19.48 Wita
     - Memadamkan : ±  1 jam,  10 menit.
 
      
 4. Alamat Kebakaran :
     - Jalan :Labuan sait.
     - Banjar : 
     - Desa/kel : Pecatu
     - Kecamatan :Kuta Selatan
 
 5. Pokok Benda yang terbakar : semak- semak.
 
 6. Jumlah yang terbakar : 1 unit.
 
 7. Luas yang terbakar : ± 2 are
 
 8. Jumlah Korban Jiwa :
       - Laki-Laki : ... org.
       - Perempuan : org
 
  9. P e m i l i k :
      - N a m a : Pekak Kontan
      - U m u r : 70 th
      - Pekerjaan : Wiraswasta
      - Alamat : jl Labuan Sait Pecatu.
 
10. Penyebab Kebakaran : di dga bakar sampah.
 
11. Penghuni :  jiwa,
       kk.
 
12. Pengerahan Mobil : 
      1unit BW.
     
13. Tindakan pengamanan  dilakukan oleh :
      Pemadam, kepolisian dan masyarakat.
      
14. Tafsiran Kerugian : -
     

Info Kebakaran
Info Kebakaran
Info Kebakaran
Info Kebakaran
Info Kebakaran
Info Kebakaran
Info Kebakaran

  • 2020-11-05 15:49:34
  • Oleh: badungkab
  • Dibaca: - Pengunjung